Inleiding

 • H&T Sound-Light respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om uw aanvragen en opdrachten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om onze dienstverlening te optimaliseren. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij die gebruiken.

Welke gegevens verzamelen wij?

H&T Sound-Light verzamelt uw:

 • NAW gegevens
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Andere noodzakelijke gegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Wie is er verantwoordelijk voor mijn persoonlijke gegevens?

 • Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door H&T Sound-Light. H&T Sound-Light is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet gedeeld of verkocht aan derden.

Toestemming voor gebruik persoonsgegevens:

 • Door gebruikt te maken van onze website, Facebook of andere aan H&T Sound-Light gelieerde social media geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken.

Waarom slaat wij uw persoonsgegevens op?

H&T Sound-Light slaat persoonsgegevens op om:

 • Ervoor te zorgen dat wij uw aanvragen en opdrachten naar behoren kunnen verwerken en uitvoeren.
 • U, in geval van problemen met een opdracht of uitvoering ervan, te kunnen bereiken.
 • Analyses te kunnen maken om onze dienstverlening verder te verbeteren.
 • Informatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling.
 • Misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten te voorkomen.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 • H&T Sound-Light bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Wat zijn mijn rechten?

 • U heeft op ieder moment het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen of te laten verwijderen. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u alleen schriftelijk een verzoek indienen via info@hent-sound-light.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te legitimeren.
 • Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.
 • Indien u het niet eens bent met hoe H&T Sound-Light uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?

 • H&T Sound-Light gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen zoals bijvoorbeeld het versleutelen van gevoelige informatie.
 • Alleen directie en boekhouding hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet gedeeld of verkocht aan derden.

 • De websites van H&T Sound-Light kan u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet aan H&T Sound-Light gelieerde websites. H&T Sound-Light heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is hier in geen enkel geval aansprakelijk voor.

Gebruik van cookies

 • De website van H&T Sound-Light maakt gebruik van noodzakelijke, analytische en marketing cookies.

Wijzigingen in ons privacybeleid

 • Ons privacybeleid kan tussentijds worden gewijzigd. Bekijk deze pagina regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Voor meer informatie:

H&T Sound-Light
De Beemden 5
6083 AH Nunhem
Telefoon: 06-33004308
Email:info@hent-sound-light.nl